Regulamin Sklepu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dost─Öpny pod adresem internetowym Zywyferment.pl prowadzony jest przez firm─Ö ┼╗YWY FERMENT EWA D─äBROWSKA ├ľZCAN I┼×LEK S.C., ul. Chmielna 34/34, 00-020 Warszawa, NIP 5252831648, REGON: 386651847, wpisan─ů do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej. 

Adres poczty elektronicznej: kontakt@zywyferment.pl

Adres zwrot├│w: ┼╗YWY FERMENT EWA D─äBROWSKA ├ľZCAN I┼×LEK S.C., ul. Chmielna 34/34, 00-020 Warszawa

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do konsument├│w korzystaj─ůcych ze sklepu internetowego.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwi─ůzku z realizacj─ů postanowie┼ä niniejszego regulaminu jest us┼éugodawca. Dane osobowe przetwarzane s─ů w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatno┼Ťci opublikowanej na stronach sklepu internetowego (w zak┼éadce “polityka prywatno┼Ťci”). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ka┼╝da osoba, kt├│rej dane osobowe przetwarza us┼éugodawca, ma prawo do wgl─ůdu w ich tre┼Ť─ç oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

4. Definicje:

4.1 dzie┼ä roboczy – jeden dzie┼ä roboczy od poniedzia┼éku do pi─ůtku z wy┼é─ůczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.2 formularz rejestracji – formularz dost─Öpny w sklepie internetowym umo┼╝liwiaj─ůcy utworzenie konta.

4.3 formularz zam├│wienia – us┼éuga elektroniczna, interaktywny formularz dost─Öpny w sklepie internetowym umo┼╝liwiaj─ůcy z┼éo┼╝enie zam├│wienia, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez dodanie produkt├│w do elektronicznego koszyka oraz okre┼Ťlenie warunk├│w umowy sprzeda┼╝y, w tym sposobu dostawy i p┼éatno┼Ťci za zam├│wienie.

4.4 klient/us┼éugobiorca: osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůce tak┼╝e osoba fizyczna posiadaj─ůca ograniczon─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│rej ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů; kt├│ra zawar┼éa lub zamierza zawrze─ç umow─Ö sprzeda┼╝y ze sprzedawc─ů

4.5 kodeks cywilny – ustawa kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (dz. u. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

4.6 konto – us┼éuga elektroniczna oznaczona indywidualn─ů nazw─ů (loginem) oraz has┼éem podanym przez us┼éugobiorc─Ö; zbi├│r zasob├│w w systemie teleinformatycznym us┼éugodawcy, w kt├│rym gromadzone s─ů dane podane przez us┼éugobiorc─Ö oraz informacje o z┼éo┼╝onych przez niego zam├│wieniach w sklepie internetowym.

4.7 newsletter – us┼éuga elektroniczna dystrybucyjna ┼Ťwiadczona przez us┼éugodawc─Ö za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej e-mail, kt├│ra umo┼╝liwia wszystkim korzystaj─ůcym z niej us┼éugobiorcom automatyczne otrzymywanie od us┼éugodawcy cyklicznych tre┼Ťci kolejnych edycji newslettera zawieraj─ůcego informacje o produktach, nowo┼Ťciach i promocjach w sklepie internetowym i w punktach sprzeda┼╝y.

4.8 produkt – dost─Öpny w sklepie internetowym artyku┼é, b─Öd─ůcy przedmiotem umowy sprzeda┼╝y mi─Ödzy klientem a sprzedawc─ů.

4.9 regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

4.10 sklep internetowy – sklep internetowy us┼éugodawcy dost─Öpny pod adresem internetowym: zywyferment.pl

4.11 sprzedawca; us┼éugodawca – ┼╗YWY FERMENT EWA D─äBROWSKA ├ľZCAN I┼×LEK S.C., ul. Chmielna 34/34, 00-020 Warszawa, NIP 5252831648, REGON: 386651847

Adres poczty elektronicznej: kontakt@zywyferment.pl

Adres zwrot├│w: ┼╗YWY FERMENT EWA D─äBROWSKA ├ľZCAN I┼×LEK S.C., ul. Chmielna 34/34, 00-020 Warszawa

4.12 umowa sprzeda┼╝y – umowa sprzeda┼╝y produktu zawierana albo zawarta mi─Ödzy klientem a sprzedawc─ů za po┼Ťrednictwem sklepu internetowego.

4.13. us┼éuga elektroniczna – us┼éuga ┼Ťwiadczona drog─ů elektroniczn─ů przez us┼éugodawc─Ö na rzecz us┼éugobiorcy za po┼Ťrednictwem sklepu internetowego.

4.14 ustawa o prawach konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dz. u. 2014 poz. 827 ze zm.)

4.15 zam├│wienie – o┼Ťwiadczenie woli klienta sk┼éadane za pomoc─ů formularza zam├│wienia i zmierzaj─ůce bezpo┼Ťrednio do zawarcia umowy sprzeda┼╝y produktu ze sprzedawc─ů.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.W sklepie internetowym dost─Öpna s─ů nast─Öpuj─ůce us┼éugi elektroniczne: konto, formularz zam├│wienia, newsletter

2. Konto – korzystanie z konta mo┼╝liwe jest po wykonaniu ┼é─ůcznie trzech kolejnych krok├│w przez us┼éugobiorc─Ö:

a. wypełnieniu formularza rejestracji

b. klikni─Öciu pola “za┼é├│┼╝ konto”

c. potwierdzeniu ch─Öci utworzenia konta przez klikni─Öcie w link potwierdzaj─ůcy przes┼éany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

W formularzu rejestracji niezb─Ödne jest podanie przez us┼éugobiorc─Ö nast─Öpuj─ůcych danych: imi─Ö i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz has┼éo.

3. Us┼éuga elektroniczna “konto” ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie przez czas nieokre┼Ťlony. us┼éugobiorca ma mo┼╝liwo┼Ť─ç w ka┼╝dej chwili i bez podania przyczyny usuni─Öcia konta (rezygnacji z konta) poprzez wys┼éanie stosownego ┼╝─ůdania do us┼éugodawcy, w szczeg├│lno┼Ťci za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@zywyferment.pl

4. Formularz Zam├│wienia – korzystanie z formularza zam├│wienia rozpoczyna si─Ö z momentem dodania przez klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym. z┼éo┼╝enie zam├│wienia nast─Öpuje po wykonaniu przez klienta ┼é─ůcznie dw├│ch kolejnych krok├│w:

a. wypełnieniu formularza zamówienia,

b. klikni─Öciu na stronie sklepu internetowego, po wype┼énieniu formularza zam├│wienia, pola “zamawiam i p┼éac─Ö” – do tego momentu istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych (w tym celu nale┼╝y kierowa─ç si─Ö wy┼Ťwietlanymi komunikatami oraz informacjami dost─Öpnymi na stronie sklepu internetowego). W formularzu zam├│wienia niezb─Ödne jest podanie przez klienta nast─Öpuj─ůcych danych dotycz─ůcych klienta: imi─Ö i nazwisko, adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotycz─ůcych umowy sprzeda┼╝y: produkty, ilo┼Ť─ç produkt├│w, miejsce i spos├│b dostawy produkt├│w, spos├│b p┼éatno┼Ťci. w przypadku klient├│w nieb─Öd─ůcych konsumentami niezb─Ödne jest tak┼╝e podanie nazwy firmy i numeru nip.

5. Us┼éuga elektroniczna “formularz zam├│wienia” ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zako┼äczeniu z chwil─ů z┼éo┼╝enia zam├│wienia za jego po┼Ťrednictwem, albo z chwil─ů wcze┼Ťniejszego zaprzestania sk┼éadania zam├│wienia za jego po┼Ťrednictwem przez us┼éugobiorc─Ö.

6. Newsletter – us┼éuga elektroniczna “newsletter” ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie przez czas nieokre┼Ťlony. Us┼éugobiorca ma mo┼╝liwo┼Ť─ç, w ka┼╝dej chwili i bez podania przyczyny, wypisania si─Ö z newslettera (rezygnacji z newslettera) poprzez wys┼éanie stosownego ┼╝─ůdania do us┼éugodawcy, w szczeg├│lno┼Ťci za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zywyferment.pl

7. Wymagania techniczne niezb─Ödne do wsp├│┼épracy z systemem teleinformatycznym, kt├│rym pos┼éuguje si─Ö us┼éugodawca: komputer, laptop lub inne urz─ůdzenie multimedialne z dost─Öpem do internetu; dost─Öp do poczty elektronicznej; przegl─ůdarka internetowa: mozilla firefox wersja 17.0 i wy┼╝szej lub internet explorer w wersji 10.0 i wy┼╝szej, opera w wersji 12.0 i wy┼╝szej, google chrome w wersji 23.0 i wy┼╝szej, safari w wersji 5.0 i wy┼╝szej; w┼é─ůczenie w przegl─ůdarce internetowej mo┼╝liwo┼Ťci zapisu plik├│w cookies oraz obs┼éugi javascript.

8. Us┼éugobiorca obowi─ůzany jest do korzystania ze sklepu internetowego w spos├│b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, maj─ůc na uwadze poszanowanie d├│br osobistych oraz praw autorskich i w┼éasno┼Ťci intelektualnej us┼éugodawcy oraz os├│b trzecich. Us┼éugobiorca obowi─ůzany jest do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym. Us┼éugobiorc─Ö obowi─ůzuje zakaz dostarczania tre┼Ťci o charakterze bezprawnym.

9. Tryb post─Öpowania reklamacyjnego:

reklamacje zwi─ůzane ze ┼Ťwiadczeniem us┼éug elektronicznych przez us┼éugodawc─Ö oraz pozosta┼ée reklamacje zwi─ůzane z dzia┼éaniem sklepu internetowego (z wy┼é─ůczeniem procedury reklamacji produktu, kt├│ra zosta┼éa wskazana w pkt. 6 regulaminu) us┼éugobiorca mo┼╝e sk┼éada─ç na przyk┼éad:

– pisemnie na adres ┼╗YWY FERMENT S.C., ul. Chmielna 34/34, 00-020 Warszawa

– w formie elektronicznej za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zywyferment.pl

Zaleca si─Ö podanie przez klienta w opisie reklamacji:

a. informacji i okoliczno┼Ťci dotycz─ůcych przedmiotu reklamacji, w szczeg├│lno┼Ťci rodzaju i daty wyst─ůpienia nieprawid┼éowo┼Ťci

b. ┼╝─ůdania us┼éugobiorcy

c. danych kontaktowych sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö – u┼éatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez us┼éugodawc─Ö.

wymogi podane w zdaniu poprzednim maj─ů form─Ö jedynie zalecenia i nie wp┼éywaj─ů na skuteczno┼Ť─ç reklamacji z┼éo┼╝onych z pomini─Öciem zalecanego opisu reklamacji.

d. ustosunkowanie się do reklamacji przez usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA┼╗Y

1. Zawarcie umowy sprzeda┼╝y mi─Ödzy klientem a sprzedawc─ů, nast─Öpuje po uprzednim z┼éo┼╝eniu przez klienta zam├│wienia za pomoc─ů formularza zam├│wie┼ä w sklepie internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2. regulaminu

2. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego podana jest w z┼éotych polskich i zawiera podatki. O ┼é─ůcznej cenie wraz z podatkami produktu b─Öd─ůcego przedmiotem zam├│wienia, a tak┼╝e o kosztach dostawy (w tym op┼éatach za transport, dostarczenie i us┼éugi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie mo┼╝na ustali─ç wysoko┼Ťci tych op┼éat – o obowi─ůzku ich uiszczenia, klient jest informowany na stronach sklepu internetowego w trakcie sk┼éadania zam├│wienia, w tym tak┼╝e w chwili wyra┼╝enia przez klienta woli zwi─ůzania si─Ö umow─ů sprzeda┼╝y.

3. Procedura zawarcia umowy sprzeda┼╝y w sklepie internetowym odbywa si─Ö za pomoc─ů formularza zam├│wie┼ä.

4. Zawarcie umowy sprzeda┼╝y mi─Ödzy klientem a sprzedawc─ů, nast─Öpuje po uprzednim z┼éo┼╝eniu przez klienta zam├│wienia w sklepie internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 regulaminu.

Po z┼éo┼╝eniu zam├│wienia, sprzedawca niezw┼éocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze┼Ťnie, przyjmuje zam├│wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zam├│wienia i jego przyj─Öcie do realizacji nast─Öpuje poprzez przes┼éanie przez sprzedawc─Ö klientowi, stosownej wiadomo┼Ťci e-mail, na podany w trakcie sk┼éadania zam├│wienia adres poczty elektronicznej klienta, kt├│ra zawiera co najmniej o┼Ťwiadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zam├│wienia i o jego przyj─Öciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzeda┼╝y. z chwil─ů otrzymania przez klienta powy┼╝szej wiadomo┼Ťci e-mail zostaje zawarta umowa sprzeda┼╝y mi─Ödzy klientem a sprzedawc─ů.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udost─Öpnienie klientowi tre┼Ťci zawieranej umowy sprzeda┼╝y nast─Öpuje poprzez: udost─Öpnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu internetowego oraz przes┼éanie klientowi wiadomo┼Ťci e-mail, o kt├│rej mowa w pkt. 3.3.2 regulaminu. Tre┼Ť─ç umowy sprzeda┼╝y jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu internetowego sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Sprzedawca udost─Öpnia klientowi nast─Öpuj─ůce sposoby p┼éatno┼Ťci z tytu┼éu umowy sprzeda┼╝y:

1.P┼éatno┼Ť─ç got├│wk─ů za pobraniem przy odbiorze przesy┼éki

2.P┼éatno┼Ť─ç przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy:

nr rachunku: 12 1600 1462 1895 6850 0000 0001

3. Podmiotem ┼Ťwiadcz─ůcym obs┼éug─Ö p┼éatno┼Ťci online jest ING Bank ┼Ül─ůski S.A. – us┼éuga ÔÇťimojeÔÇŁ.

4. Rozliczenia transakcji p┼éatno┼Ťciami elektronicznymi i kart─ů p┼éatnicz─ů przeprowadzane s─ů zgodnie z wyborem klienta za po┼Ťrednictwem serwisu imoje.pl

5. Obs┼éug─Ö p┼éatno┼Ťci elektronicznych i kart─ů p┼éatnicz─ů prowadz─ů:

  • ING Bank ┼Ül─ůski S.A., z siedzib─ů w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice; wpisanym do Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w w S─ůdzie Rejonowym Katowice Wsch├│d Wydzia┼é VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS 0000005459; o kapitale zak┼éadowym w kwocie 130 100 000 z┼é oraz kapitale wp┼éaconym w kwocie 130 100 000 z┼é; NIP 6340135475; o mi─Ödzynarodowym kodzie identyfikacyjnym w systemie SWIFT (BIC) – INGBPLPW i adresie poczty elektronicznej: info@ingbank.pl, podlegaj─ůcym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, z siedzib─ů w Warszawie, ul. Pi─Ökna 20, 00-549 Warszawa.
  • PayPal (Europe) S.├á.r.l. et Cie, S.C.A. Attention: Legal Department 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg. Firma PayPal (Europe) S.├á r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjaln─ů siedzib─ů w Luksemburgu, L-2449, posiada w Luksemburgu odpowiednie zezwolenie na prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci w formie instytucji kredytowej w rozumieniu artyku┼éu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku (z p├│┼║niejszymi zmianami), zwanej dalej ÔÇ×Ustaw─ůÔÇŁ, i podlega ┼Ťcis┼éemu nadzorowi luksemburskiej komisji nadzoru finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF).

5.1 Dost─Öpne formy p┼éatno┼Ťci:

– Paybylink

– BLIK

– PayPal

6. Termin p┼éatno┼Ťci:

W przypadku wyboru przez klienta p┼éatno┼Ťci przelewem, p┼éatno┼Ťci elektronicznych zobowi─ůzany jest do dokonania p┼éatno┼Ťci w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzeda┼╝y.

6.1. W przypadku p┼éatno┼Ťci kart─ů czas realizacji zam├│wienia rozpoczyna si─Ö od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji

6.2. W przypadku p┼éatno┼Ťci przelewem, p┼éatno┼Ťci elektronicznych czas realizacji zam├│wienia rozpoczyna si─Ö od momentu zaksi─Ögowania p┼éatno┼Ťci  na koncie.

6.3. W przypadku wyboru przez klienta p┼éatno┼Ťci got├│wk─ů, za pobraniem, przy odbiorze przesy┼éki, klient zobowi─ůzany jest do dokonania p┼éatno┼Ťci przy odbiorze przesy┼éki.

7. Zwrot ┼Ťrodk├│w:

w przypadku wyst─ůpienia konieczno┼Ťci zwrotu ┼Ťrodk├│w za transakcj─Ö dokonan─ů przez klienta drog─ů internetow─ů (przelew, payu, paypal), sprzedaj─ůcy dokona zwrotu na rachunek bankowy zgodnie z wybran─ů metod─ů p┼éatno┼Ťci kupuj─ůcego, w terminie 7 dni roboczych.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

Dostawa produkt├│w dost─Öpna jest na terytorium rzeczypospolitej polskiej oraz kraj├│w unii europejskiej.

1. Dostawa produkt├│w do klienta jest odp┼éatna, chyba ┼╝e umowa sprzeda┼╝y stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym op┼éaty za transport, dostarczenie i us┼éugi pocztowe) s─ů wskazywane klientowi na stronach sklepu internetowego, w trakcie sk┼éadania zam├│wienia, w tym tak┼╝e w chwili wyra┼╝enia przez klienta woli zwi─ůzania si─Ö z umow─ů sprzeda┼╝y.

2. Sprzedawca udost─Öpnia klientowi nast─Öpuj─ůce sposoby dostawy lub odbioru produktu:

  • przesy┼éka pocztowa
  • przesy┼éka kurierska (POCZTEX 24, InPost)
  • paczkomat InPost
  • odbi├│r osobisty w naszym punkcie odbioru: ul. Pruszkowska 17, 02-119 Warszawa

3. Termin dostawy produktu do klienta wynosi do 2-4 dni roboczych, chyba ┼╝e w opisie danego produktu lub w trakcie sk┼éadania zam├│wienia podano kr├│tszy termin. W przypadku produkt├│w o r├│┼╝nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd┼éu┼╝szy podany termin, kt├│ry jednak nie mo┼╝e przekroczy─ç 4 dni roboczych. Pocz─ůtek biegu terminu dostawy produktu do klienta liczy si─Ö w nast─Öpuj─ůcy spos├│b:

3.1. W przypadku wyboru przez klienta sposobu p┼éatno┼Ťci przelewem, p┼éatno┼Ťci elektronicznej lub kart─ů p┼éatnicz─ů od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy.

3.2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu p┼éatno┼Ťci got├│wk─ů lub pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzeda┼╝y.

4. Termin skompletowania zam├│wienia to trzy dni robocze od momentu zaksi─Ögowania p┼éatno┼Ťci  na koncie.

5. Odbi├│r osobisty zam├│wienia w punkcie odbioru ul. Pruszkowska 17, 02-119 Warszawa, jest bezp┼éatny. Pozosta┼ée sposoby dostawy p┼éatne s─ů wed┼éug cennika dostaw poszczeg├│lnych przewo┼║nik├│w, a ich aktualny koszt jest podawany do wiadomo┼Ťci kupuj─ůcego podczas zatwierdzania formularza zam├│wienia, na etapie wyboru sposobu dostawy.

5.1. Zam├│wienie z┼éo┼╝one z wyborem odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym mo┼╝e by─ç op┼éacone jedynie za po┼Ťrednictwem przelewu bankowego lub za po┼Ťrednictwem p┼éatno┼Ťci elektronicznej realizowanej w systemie p┼éatniczym payu lub paypal.

6. Termin dostawy produktów do punktu odbioru wynosi do 5 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub podczas składania zamówienia podano inny termin. W przypadku produktów o różnych terminach dostawy terminem dostawy jest najdłuższy podany termin,

7. Pocz─ůtek biegu terminu dostawy produkt├│w do punktu odbioru, liczy si─Ö od dnia uznania wp┼éaty na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym sprzedawcy.

8. Klient otrzyma wiadomo┼Ť─ç e-mail na podany przez siebie w procesie zamawiania adres mailowy, ┼╝e zam├│wienie jest gotowe do odbioru osobistego

9. W przypadku gdy klient wskazuje w chwili sk┼éadania zam├│wienia, ┼╝e zam├│wienie ma zosta─ç odebrane przez klienta w punkcie odbioru, zam├│wienie pozostaje gotowe do odbioru przez kolejne 10 (dziesi─Ö─ç) dni od daty dor─Öczenia klientowi wiadomo┼Ťci e-mail o gotowo┼Ťci towaru do odbioru w punkcie. W przypadku gdy nie dojdzie do odbioru zam├│wienia przez klienta w punkcie odbioru w terminie 10 (dziesi─Öciu) dni, sprzedawca mo┼╝e odst─ůpi─ç od umowy sprzeda┼╝y. Odst─ůpienie od umowy nast─Öpuje przez z┼éo┼╝enie klientowi o┼Ťwiadczenia woli o odst─ůpieniu. w takim przypadku zam├│wienie uwa┼╝ane b─Ödzie za anulowane. W powy┼╝szej sytuacji, sprzedawca obowi─ůzany jest niezw┼éocznie zwr├│ci─ç klientowi wszystkie ┼Ťrodki, jakie otrzyma┼é od niego na mocy umowy sprzeda┼╝y.

10. Odbieraj─ůc zam├│wienie klient zobowi─ůzany jest do okazania osobie wydaj─ůcej towar numeru zam├│wienia. Ten numer umo┼╝liwia r├│wnie┼╝ odbi├│r zam├│wienia przez inn─ů, wskazan─ů przez klienta osob─Ö.

11. W chwili odbioru zam├│wienia, klient zobowi─ůzany jest do sprawdzenia zgodno┼Ťci zam├│wienia towar├│w ze skompletowanym zam├│wieniem oraz poinformowanie osoby wydaj─ůcej o ewentualnych niezgodno┼Ťciach.

12. Klient zobowi─ůzany jest do potwierdzenia odbioru osobistego zam├│wienia w formularzu odbior├│w osobistych.

12.1 Podpis z┼éo┼╝ony w formularzu, jest jednoznaczny z odbiorem zam├│wienia i potwierdzeniem przez klienta, ┼╝e przebieg┼éo ono zgodnie ze z┼éo┼╝on─ů przez niego dyspozycj─ů. Po odbiorze zam├│wienia reklamacje zwi─ůzane z realizacj─ů zam├│wienia nie b─Öd─ů uznawane.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

Podstawa i zakres odpowiedzialno┼Ťci sprzedawcy wzgl─Ödem klienta, je┼╝eli sprzedany produkt ma wad─Ö fizyczn─ů lub prawn─ů (r─Ökojmia), s─ů okre┼Ťlone powszechnie obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa, w szczeg├│lno┼Ťci w kodeksie cywilnym. Dla um├│w sprzeda┼╝y zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialno┼Ťci sprzedawcy wobec klienta b─Öd─ůcego osob─ů fizyczn─ů, kt├│ry nabywa produkt w celu niezwi─ůzanym z dzia┼éalno┼Ťci─ů zawodow─ů lub gospodarcz─ů, z tytu┼éu niezgodno┼Ťci produktu z umow─ů sprzeda┼╝y s─ů okre┼Ťlone powszechnie obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa, w szczeg├│lno┼Ťci ustaw─ů z dnia 27 lipca 2002 r. o szczeg├│lnych warunkach sprzeda┼╝y konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (dz. u. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.)

1. Sprzedawca obowi─ůzany jest dostarczy─ç klientowi produkt bez wad. Szczeg├│┼éowe informacje dotycz─ůce odpowiedzialno┼Ťci sprzedawcy z tytu┼éu wady produktu oraz uprawnie┼ä klienta s─ů okre┼Ťlone poni┼╝ej.

2. Reklamacja może zostać złożona przez klienta:

– pisemnie z za┼é─ůczonym dowodem zakupu na adres: ┼╗YWY FERMENT EWA D─äBROWSKA ├ľZCAN I┼×LEK S.C., ul. Chmielna 34/34, 00-020 Warszawa

3. Zaleca si─Ö podanie przez klienta w opisie reklamacji:

  • informacji i okoliczno┼Ťci dotycz─ůcych przedmiotu reklamacji, w szczeg├│lno┼Ťci rodzaju i daty wyst─ůpienia wady
  • ┼╝─ůdania sposobu uznania reklamacji – wymiany na taki sam nowy produkt, wymiany na inny produkt z oferty sklepu internetowego, obni┼╝enia ceny albo odst─ůpienia od umowy sprzeda┼╝y
  • danych kontaktowych sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö – u┼éatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawc─Ö.

4. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj─ů form─Ö jedynie zalecenia i nie wp┼éywaj─ů na skuteczno┼Ť─ç reklamacji z┼éo┼╝onych z pomini─Öciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Do opisu reklamacji zaleca si─Ö do┼é─ůczenie paragonu lub innego dowodu zakupu

6. Sprzedawca ustosunkuje si─Ö do reklamacji klienta niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni roboczych od dnia jej z┼éo┼╝enia. Brak ustosunkowania si─Ö sprzedawcy w powy┼╝szym terminie oznacza, ┼╝e sprzedawca uzna┼é reklamacj─Ö za uzasadnion─ů.

7. Klient, kt├│ry wykonuje uprawnienia z tytu┼éu r─Ökojmi jest obowi─ůzany, na koszt sprzedawcy, dostarczy─ç produkt wadliwy na adres ┼╗YWY FERMENT EWA D─äBROWSKA ├ľZCAN I┼×LEK S.C., ul. Chmielna 34/34, 00-020 Warszawa.

7. POZAS─äDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE┼â ORAZ ZASADY DOST─śPU DO TYCH PROCEDUR

Szczeg├│┼éowe informacje, dotycz─ůce mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania przez klienta b─Öd─ůcego konsumentem z pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä oraz zasady dost─Öpu do tych procedur, dost─Öpne s─ů w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik├│w konsument├│w, organizacji spo┼éecznych, do kt├│rych zada┼ä statutowych nale┼╝y ochrona konsument├│w, wojew├│dzkich inspektorat├│w inspekcji handlowej oraz pod nast─Öpuj─ůcymi adresami internetowymi urz─Ödu ochrony konkurencji i konsument├│w: http://uokik.gov.pl/spory_konsumencke.php 

oraz 

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

1. Klient b─Öd─ůcy konsumentem posiada nast─Öpuj─ůce przyk┼éadowe mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania z pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä:

2. Klient uprawniony jest do zwr├│cenia si─Ö do sta┼éego polubownego s─ůdu konsumenckiego, o kt├│rym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o inspekcji handlowej (dz. u. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) z wnioskiem o rozstrzygni─Öcie sporu wynik┼éego z zawartej umowy sprzeda┼╝y. Regulamin organizacji i dzia┼éania sta┼éych polubownych s─ůd├│w konsumenckich okre┼Ťla rozporz─ůdzenie Ministra Sprawiedliwo┼Ťci z dnia 25 wrze┼Ťnia 2001 r. w sprawie okre┼Ťlenia regulaminu organizacji i dzia┼éania sta┼éych polubownych s─ůd├│w konsumenckich (dz.u. 2001, nr 113, poz. 1214)

3. Klient uprawniony jest do zwr├│cenia si─Ö do wojew├│dzkiego inspektora inspekcji handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o inspekcji handlowej (dz. u. 2001 nr 4 poz 25 ze zm.), z wnioskiem o wszcz─Öcie post─Öpowania mediacyjnego w sprawie polubownego zako┼äczenia sporu mi─Ödzy klientem a sprzedawc─ů. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojew├│dzkiego inspektora inspekcji handlowej, dost─Öpna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczeg├│lnych wojew├│dzkich inspektorat├│w inspekcji handlowej.

4. Klient mo┼╝e uzyska─ç bezp┼éatn─ů pomoc w sprawie rozstrzygni─Öcia sporu mi─Ödzy klientem a sprzedawc─ů, korzystaj─ůc tak┼╝e z bezp┼éatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument├│w lub organizacji spo┼éecznej, do kt├│rej zada┼ä statutowych nale┼╝y ochrona konsument├│w (m.in. Federacja Konsument├│w, Stowarzyszenie Konsument├│w Polskich). Porady udzielane s─ů przez Federacj─Ö Konsument├│w, pod adresem e-mail porady@dlakonsument├│w.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsument├│w Polskich, pod bezp┼éatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

8. POSTANOWIENIA DOTYCZ─äCE PRZEDSI─śBIORC├ôW

Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotycz─ů wy┼é─ůcznie klient├│w i us┼éugobiorc├│w nie b─Öd─ůcych konsumentami.

1. Sprzedawcy przys┼éuguje prawo odst─ůpienia od umowy sprzeda┼╝y zawartej z klientem nieb─Öd─ůcym konsumentem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odst─ůpienie od umowy sprzeda┼╝y w tym wypadku, mo┼╝e nast─ůpi─ç bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta nieb─Öd─ůcego konsumentem ┼╝adnych roszcze┼ä w stosunku do sprzedawcy.

2. W wypadku klient├│w nieb─Öd─ůcych konsumentami, sprzedawca ma prawo ograniczy─ç dost─Öpne sposoby p┼éatno┼Ťci, w tym tak┼╝e wymaga─ç dokonania przedp┼éaty w ca┼éo┼Ťci albo cz─Ö┼Ťci i to niezale┼╝nie od wybranego przez klienta sposobu p┼éatno┼Ťci oraz faktu zawarcia umowy sprzeda┼╝y

3. Z chwil─ů wydania przez sprzedawc─Ö produktu przewo┼║nikowi, przechodz─ů na klienta nieb─Öd─ůcego konsumentem, korzy┼Ťci i ci─Ö┼╝ary zwi─ůzane z produktem oraz niebezpiecze┼ästwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za utrat─Ö, ubytek lub uszkodzenie produktu powsta┼ée od przyj─Öcia go do przewozu, a┼╝ do wydania go klientowi oraz za op├│┼║nienie w przewozie przesy┼éki.

4. W razie przes┼éania produktu do klienta za po┼Ťrednictwem przewo┼║nika, klient nieb─Öd─ůcy konsumentem obowi─ůzany jest zbada─ç przesy┼ék─Ö w czasie i w spos├│b przyj─Öty przy przesy┼ékach tego rodzaju. Je┼╝eli klient stwierdzi, ┼╝e w czasie przewozu nast─ůpi┼é ubytek lub uszkodzenie produktu, obowi─ůzany jest dokona─ç wszelkich czynno┼Ťci niezb─Ödnych do ustalenia odpowiedzialno┼Ťci przewo┼║nika.

5. Zgodnie z art. 558 ┬ž 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialno┼Ť─ç sprzedawcy z tytu┼éu r─Ökojmi za produkt wobec klienta nieb─Öd─ůcego konsumentem zostaje wy┼é─ůczona.

6. W przypadku us┼éugobiorc├│w nieb─Öd─ůcych konsumentami, us┼éugodawca mo┼╝e wypowiedzie─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie us┼éugi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn, poprzez przes┼éanie us┼éugobiorcy stosownego o┼Ťwiadczenia.

7. Odpowiedzialno┼Ť─ç us┼éugodawcy w stosunku do us┼éugobiorcy nieb─Öd─ůcego konsumentem, bez wzgl─Ödu na jej podstaw─Ö prawn─ů, jest ograniczona – zar├│wno w ramach pojedynczego roszczenia, jak r├│wnie┼╝ za wszelkie roszczenia w sumie – do wysoko┼Ťci zap┼éaconej ceny oraz koszt├│w dostawy z tytu┼éu umowy sprzeda┼╝y, nie wi─Öcej jednak ni┼╝ do kwoty jednego tysi─ůca z┼éotych. Us┼éugodawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç w stosunku do us┼éugobiorcy nieb─Öd─ůcego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu utraconych korzy┼Ťci w stosunku do us┼éugobiorcy nieb─Öd─ůcego konsumentem.

8. Wszelkie spory powsta┼ée pomi─Ödzy sprzedawc─ů a klientem nieb─Öd─ůcym konsumentem, zostaj─ů poddane s─ůdowi w┼éa┼Ťciwemu ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö sprzedawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane s─ů w j─Özyku polskim.

1. Zmiana regulaminu

1.1 Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z wa┼╝nych przyczyn, tzn. zmiany przepis├│w prawa; zmiany sposob├│w p┼éatno┼Ťci i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wp┼éywaj─ů na realizacj─Ö postanowie┼ä niniejszego regulaminu

2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu um├│w, o charakterze ci─ůg┼éym (np. ┼Ťwiadczenie us┼éugi elektronicznej – konto) zmieniony regulamin wi─ů┼╝e us┼éugobiorc─Ö, je┼╝eli zosta┼éy zachowane wymagania okre┼Ťlone w art. 384 oraz 384 [1] kodeksu cywilnego, to jest: us┼éugobiorca zosta┼é prawid┼éowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedzia┼é umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowa┼éa wprowadzeniem jakichkolwiek nowych op┼éat lub podwy┼╝szeniem obecnych us┼éugobiorca b─Öd─ůcy konsumentem ma prawo odst─ůpienia od umowy.

3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu um├│w o innym charakterze ni┼╝ umowy ci─ůg┼ée (np. umowa sprzeda┼╝y), zmiany regulaminu nie b─Öd─ů w ┼╝aden spos├│b narusza─ç praw nabytych klient├│w b─Öd─ůcych konsumentami przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie zmian regulaminu, w szczeg├│lno┼Ťci zmiany regulaminu nie b─Öd─ů mia┼éy wp┼éywu na ju┼╝ sk┼éadane lub z┼éo┼╝one zam├│wienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzeda┼╝y.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie maj─ů zastosowanie powszechnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa polskiego, w szczeg├│lno┼Ťci: kodeksu cywilnego; ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z dnia 18 lipca 2002 r. (dz. u. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla um├│w sprzeda┼╝y zawartych do 24 grudnia 2014 roku z klientami b─Öd─ůcymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niekt├│rych praw konsument├│w oraz o odpowiedzialno┼Ťci za szkod─Ö wyrz─ůdzon─ů przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (dz. u. 2000 nr 22, poz 271 ze zm.) oraz ustawy o szczeg├│lnych warunkach sprzeda┼╝y konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (dz. u. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla um├│w sprzeda┼╝y zawartych od 25 grudnia 2014 z klientami b─Öd─ůcymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (dz. u. 2014 poz. 827 ze zm.); oraz inne w┼éa┼Ťciwe przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa.