Polityka prywatno艣ci i plik贸w cookies Strony internetowej, Fanpage w serwisie Facebook oraz Sklepu internetowego

Informacje og贸lne

Niniejszy dokument, okre艣la zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plik贸w cookies i danych eksploatacyjnych, w zwi膮zku z korzystaniem przez U偶ytkownik贸w ze Strony internetowej, strony Fanpage w serwisie Facebook, a tak偶e z korzystaniem przez nich z us艂ug oferowanych w Sklepie dost臋pnym na Stronie internetowej, w oparciu o przepisy prawa, w szczeg贸lno艣ci, w zgodzie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych (鈥淩ODO鈥). 

 1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatno艣ci przyjmuje si臋 nast臋puj膮ce definicje poj臋膰:

 1. Administrator danych osobowych 鈥 Administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest firma 呕YWY FERMENT EWA D膭BROWSKA 脰ZCAN I艦LEK S.C., ul. Chmielna 34/34, 00-020 Warszawa, NIP 5252831648, REGON: 386651847, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia 艂alno艣ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego d. s. gospodarki, zwana dalej 鈥Administratorem
 2. Sklep 鈥 sklep internetowy, dost臋pny pod adresem https://zywyferment.pl/sklep
 3. Strona internetowa 鈥 serwis, dost臋pny pod adresem https://zywyferment.pl
 4. U偶ytkownik 鈥 ka偶dy podmiot, kt贸ry przegl膮da zawarto艣膰 Strony internetowej.
 5. RODO 鈥 Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

2. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych U偶ytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
 2. U偶ytkownik mo偶e przekazywa膰 swoje dane osobowe Administratorowi za pomoc膮 formularzy dost臋pnych na Stronie internetowej, w szczeg贸lno艣ci formularza zam贸wienia, formularza zapisu na newsletter, formularza kontaktowego, formularza dodawania komentarza.
 3. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych osobowych U偶ytkownik贸w jest dobrowolna, 艣wiadoma i jednoznaczna zgoda U偶ytkownika wyra偶ona za pomoc膮 odpowiedniego formularza na Stronie internetowej.
 4. Dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane tak偶e w przypadkach, w kt贸rych Administrator jest upowa偶niony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepis贸w prawa lub w celu realizacji zawartej pomi臋dzy stronami umowy.
 5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez U偶ytkownika w ramach formularza zam贸wienia przetwarzane s膮 w celu wykonania umowy zawieranej na odleg艂o艣膰, za po艣rednictwem Sklepu internetowego. Podanie danych osobowych przez U偶ytkownika jest dobrowolne, ale niezb臋dne, by U偶ytkownik m贸g艂 zawrze膰 umow臋 sprzeda偶y z Administratorem. Dane te b臋d膮 przetwarzane przez czas realizacji zam贸wienia oraz realizacji obowi膮zk贸w ustawowych ci膮偶膮cych na administratorze (np. podatkowo-ksi臋gowych), a tak偶e na wypadek roszcze艅 reklamacyjnych, w celu potwierdzenia realizacji naszych obowi膮zk贸w ustawowych oraz w celu dochodzenia roszcze艅 lub obrony przed roszczeniami.
 6. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez U偶ytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane s膮 w celu przesy艂ania U偶ytkownikowi newslettera zawieraj膮cego informacje o: nowych wpisach na blogu, ofercie handlowej, nowo艣ciach i promocjach. Podanie danych osobowych przez U偶ytkownika jest dobrowolne, ale niezb臋dne, by U偶ytkownik m贸g艂 zapisa膰 si臋 i otrzymywa膰 newsletter. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa si臋 tylko i wy艂膮cznie za zgod膮 U偶ytkownika, kt贸r膮 U偶ytkownik mo偶e wyrazi膰 w formularzu zapisu na newsletter i mo偶e j膮 cofn膮膰 w dowolnym momencie. Dane te b臋d膮 przetwarzane do czasu zaprzestania wysy艂ki newslettera lub wcze艣niejszym wycofaniu zgody przez U偶ytkownika.
 7. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez U偶ytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane s膮 w celu udzielenia odpowiedzi na wys艂ane za pomoc膮 formularza zapytanie. Podanie danych osobowych przez U偶ytkownika jest dobrowolne, ale niezb臋dne, by U偶ytkownik otrzyma艂 odpowied藕. Przetwarzanie danych w tym celu, odbywa si臋 na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit.f RODO). Dane te b臋d膮 przetwarzane do czasu zako艅czenia korespondencji oraz 2 lat od jej zako艅czenia.
 8. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez U偶ytkownika w ramach formularza dodawania komentarzy, przetwarzane s膮 w celu wy艣wietlenia komentarza. Podanie danych osobowych przez U偶ytkownika jest dobrowolne, ale niezb臋dne, by U偶ytkownik m贸g艂 umie艣ci膰 komentarz. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa si臋 za zgod膮 U偶ytkownika, kt贸ry wyra偶a j膮 poprzez zamieszczenie komentarza (art..6 ust.1 lit.a RODO). Dane te b臋d膮 przetwarzane tak d艂ugo, jak d艂ugo b臋dzie istnia艂a Strona internetowa lub usuni臋cia komentarza przez jego autora.
 9. Administrator mo偶e powierzy膰 dane osobowe innym podmiotom, z pomoc膮 kt贸rych realizuje wskazane w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczaj膮cym us艂ug臋 hostingu, firmie ksi臋gowej, firmom obs艂uguj膮cym p艂atno艣ci, firmom kurierskim). Wszystkie podmioty, z kt贸rymi zawieramy umow臋 powierzenia danych osobowych, gwarantuj膮 stosowanie odpowiednich 艣rodk贸w ochrony i bezpiecze艅stwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 10. Administrator gwarantuje poufno艣膰 wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 11. Administrator stosuje 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 zgromadzonych i przetwarzanych danych osobowych, odpowiedni膮 do zagro偶e艅, oraz do kategorii danych osobowych. W szczeg贸lno艣ci zabezpiecza dane przed: udost臋pnieniem ich podmiotom nieupowa偶nionym, zmian膮, utrat膮, uszkodzeniem, zniszczeniem oraz przetwarzaniem z naruszeniem obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa. Dane osobowe s膮 gromadzone z nale偶yt膮 staranno艣ci膮 i odpowiednio chronione przed dost臋pem przez osoby do tego nieupowa偶nione, a ich przetwarzanie odbywa si臋 zgodnie oraz na warunkach okre艣lonych szczeg贸艂owo w:
  a. Rozporz膮dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  b. ustawie z dnia 18 lipca 2002 o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮,
  c. ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

3. Prawa u偶ytkownika

 1. U偶ytkownikowi przys艂uguj膮 prawa zwi膮zane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:
  a. prawo dost臋pu do danych oraz prawo do poprawienia danych – po zalogowaniu, maj膮 Pa艅stwo dost臋p do edycji danych na swoim koncie u偶ytkownika w sklepie i na blogu. Mog膮 Pa艅stwo tak偶e skontaktowa膰 si臋 z Administratorem pod adresem mailowym: kontakt@zywyferment.pl z pro艣b膮 o dost臋p i/lub aktualizacj臋;
  b. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  d. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e. prawo do usuni臋cia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – nie jest to prawo bezwzgl臋dne i Administrator mo偶e odm贸wi膰 usuni臋cia danych, co do przetwarzania kt贸rych ma podstaw臋 prawn膮 (np. realizacja obowi膮zk贸w prawno – podatkowych, dochodzenie roszcze艅);
  f. prawo do przenoszenia danych;
  g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora – w tym wypadku do Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
 2. U偶ytkownik ma prawo do cofni臋cia swojej zgody w ka偶dej chwili, je艣li U偶ytkownik uprzednio wyrazi艂 tak膮 zgod臋.
 3. W celu realizacji swoich praw U偶ytkownik powinien skierowa膰 odpowiednie 偶膮danie mailem na adres: kontakt@zywyferment.pl, lub listownie na adres: 呕YWY FERMENT EWA D膭BROWSKA 脰ZCAN I艦LEK S.C., ul. Chmielna 34/34, 00-020 Warszawa.

4. Pliki cookies i dane eksploatacyjne

 1. Podczas korzystania przez U偶ytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane s膮 dane dotycz膮ce U偶ytkownika. Do tych danych zalicza si臋 m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przegl膮darki, typ systemu operacyjnego. Dane te mog膮 by膰 zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a tak偶e mog膮 by膰 zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, wysy艂ane przez serwer i zapisywane po stronie U偶ytkownika, np. na dysku do komputera lub innego urz膮dzenia (np. laptop, smartfon, tablet) U偶ytkownika podczas przegl膮dania Strony internetowej. Pliki cookies zapami臋tuj膮 preferencje U偶ytkownika, co umo偶liwia podnoszenie jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug, poprawianie wynik贸w wyszukiwania i trafno艣ci wy艣wietlanych informacji, zapami臋tuj膮 produkty dodane do koszyka, zapisuj膮 dane potrzebne do logowania na konto U偶ytkownika, oraz do realizacji zam贸wienia oraz pozwalaj膮 na anonimowe 艣ledzenie preferencji U偶ytkownika w celach analityczno-statystycznych.
 3. Cookies podmiot贸w trzecich – nasza strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wi膮偶e si臋 z wykorzystywaniem plik贸w cookies pochodz膮cych od podmiot贸w trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plik贸w cookies zosta艂o opisane poni偶ej. Na naszych stronach internetowych u偶ywane s膮 wtyczki i inne narz臋dzia spo艂eczno艣ciowe udost臋pniane przez serwisy spo艂eczno艣ciowe, takie jak Facebook, Instagram, Spotify, Google. 
 4. Zgod臋 na przechowywanie lub uzyskiwanie dost臋pu do cookies przez Administratora na jego urz膮dzeniu, U偶ytkownik wyra偶a, za pomoc膮 ustawie艅 przegl膮darki, zainstalowanej na swoim urz膮dzeniu.
 5. U偶ytkownik mo偶e zrezygnowa膰 z cookies, wybieraj膮c odpowiednie ustawienia w u偶ywanej przez siebie przegl膮darce stron www, mo偶e to jednak mie膰 wp艂yw na korzystanie z niekt贸rych funkcjonalno艣ci serwisu.
 6. U偶ytkownik mo偶e usun膮膰 istniej膮ce pliki cookies z urz膮dzenia, korzystaj膮c z odpowiednich funkcji przegl膮darki internetowej, lub z odpowiednich narz臋dzi dost臋pnych w ramach systemu operacyjnego, na danym urz膮dzeniu.
 7. Korzystanie ze Strony internetowej wi膮偶e si臋 z przes艂aniem zapyta艅 do serwera, na kt贸rym przechowywana jest Strona internetowa. Ka偶de takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmuj膮 m.in.: adres IP U偶ytkownika, dat臋 i czas logowania do serwera, informacje o u偶ywanej przegl膮darce internetowej i systemie operacyjnym.
 8.  Dane zapisane w logach serwera nie s膮 艂膮czone w 偶aden spos贸b z konkretnymi U偶ytkownikami Strony internetowej i nie s膮 wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji U偶ytkownika. Logi serwera s艂u偶膮 do administrowania Stron膮 internetow膮, a ich zawarto艣膰 nie jest ujawniana nikomu, poza osobami upowa偶nionymi do administrowania serwerem.
 9. Na Stronie internetowej s膮 stosowane technologie rejestruj膮ce anonimowo dzia艂ania podejmowane przez U偶ytkownika podczas korzystania z serwisu. Celem zastosowania tych technologii jest optymalizacja tre艣ci oraz funkcjonalno艣ci Strony internetowej. S膮 to m.in.:
  a. Google Analytics 鈥 stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej,

b. Google Adwords –  stosowana w celach promocyjnych w wynikach wyszukiwania oraz na stronach os贸b trzecich, 

c.  Facebook Pixel 鈥 stosowana w celu zarz膮dzania i optymalizacji reklamy na Facebooku,

Dane uzyskane przez te narz臋dzia nie s膮 艂膮czone w 偶aden spos贸b z konkretnymi U偶ytkownikami Strony internetowej i nie s膮 wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji U偶ytkownika.

Z uwagi na to, 偶e Google LLC posiada siedzib膮 w USA i wykorzystuje infrastruktur臋 techniczn膮 znajduj膮c膮 si臋 w USA, przyst膮pi艂 do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomi臋dzy USA a Komisj膮 Europejsk膮 ta ostatnia stwierdzi艂a odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsi臋biorstw posiadaj膮cych certyfikat Privacy Shield.

Z uwagi na to, 偶e Facebook Inc. posiada siedzib膮 w USA i wykorzystuje infrastruktur臋 techniczn膮 znajduj膮c膮 si臋 w USA, przyst膮pi艂 do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomi臋dzy USA a Komisj膮 Europejsk膮 ta ostatnia stwierdzi艂a odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsi臋biorstw posiadaj膮cych certyfikat Privacy Shield.

10. Narz臋dzia spo艂eczno艣ciowe. Na naszych stronach internetowych u偶ywane s膮 wtyczki i inne narz臋dzia spo艂eczno艣ciowe udost臋pniane przez serwisy spo艂eczno艣ciowe, takie jak Facebook, Instagram, Spotify, Google. Wy艣wietlaj膮c nasz膮 stron臋 internetow膮, zawieraj膮c膮 tak膮 wtyczk臋, Pa艅stwa przegl膮darka nawi膮zuje bezpo艣rednie po艂膮czenie z serwerami administrator贸w serwis贸w spo艂eczno艣ciowych (us艂ugodawc贸w). Zawarto艣膰 wtyczki jest przekazywana przez danego us艂ugodawc臋 bezpo艣rednio do przegl膮darki na urz膮dzeniu U偶ytkownika i integrowana ze stron膮. Dzi臋ki tej integracji us艂ugodawcy otrzymuj膮 informacj臋, 偶e Pa艅stwa przegl膮darka wy艣wietli艂a nasz膮 stron臋, nawet je艣li nie posiadaj膮 Pa艅stwo profilu u danego us艂ugodawcy lub nie s膮 do niego zalogowani. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przegl膮dark臋 U偶ytkownika przesy艂ana bezpo艣rednio do serwera danego us艂ugodawcy i tam przechowywana. Je艣li natomiast U偶ytkownik jest zalogowany do jednego z serwis贸w spo艂eczno艣ciowych, to us艂ugodawca ten b臋dzie m贸g艂 bezpo艣rednio przyporz膮dkowa膰 wizyt臋 na naszej stronie do jego profilu w danym serwisie spo艂eczno艣ciowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez us艂ugodawc贸w, jak r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 kontaktu oraz Pa艅stwa prawa w tym zakresie i mo偶liwo艣膰 dokonania ustawie艅 zapewniaj膮cych ochron臋 prywatno艣ci, zosta艂y opisane w polityce prywatno艣ci poszczeg贸lnych us艂ugodawc贸w. 

鈥 Facebook 鈥 https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

鈥 Instagram 鈥 https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

鈥 Google 鈥 https://policies.google.com/privacy?hl=pl

5. Cel wykorzystania danych

Dane podane przez U偶ytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

a. prawid艂owego funkcjonowania, konfiguracji, bezpiecze艅stwa Strony internetowej,

b. monitorowania stanu sesji,

c. analiz, bada艅 i audytu wy艣wietle艅 Strony internetowej, 

d. realizacji um贸w zawartych za pomoc膮 Strony internetowej (realizacji zam贸wie艅 z艂o偶onych w Sklepie), 

e. a tak偶e w celach statystycznych i marketingowych.

6. Postanowienia ko艅cowe

 1. Na Stronie internetowej, mog膮 znale藕膰 si臋 odno艣niki do innych stron i serwis贸w – Administrator zaznacza, by po przej艣ciu na inne strony, si臋 zapozna膰  z ustalon膮 dla nich polityk膮 prywatno艣ci – niniejsza polityka prywatno艣ci dotyczy tylko niniejszego serwisu.
 2. W niniejszym dokumencie mog膮 nast膮pi膰 zmiany, na kt贸re mo偶e wp艂yn膮膰 rozw贸j technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozw贸j naszej Strony internetowej i Sklepu. Wszelkie zmiany b臋d膮 komunikowane U偶ytkownikom niezw艂ocznie w spos贸b widoczny i zrozumia艂y.
 3. Wszelkie pytania lub uwagi dotycz膮ce Polityki prywatno艣ci i plik贸w cookies prosimy kierowa膰 na adres: kontakt@zywyferment.pl