fbpx

Polityka prywatności i plików cookies Strony internetowej, Fanpage w serwisie Facebook oraz Sklepu internetowego

Informacje ogólne

Niniejszy dokument, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i danych eksploatacyjnych, w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej, strony Fanpage w serwisie Facebook, a także z korzystaniem przez nich z usług oferowanych w Sklepie dostępnym na Stronie internetowej, w oparciu o przepisy prawa, w szczególności, w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (“RODO”). 

 1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące definicje pojęć:

 1. Administrator danych osobowych – Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MOVE SMART – Ewa Dąbrowska, ul. Muszlowa 7/27, 01-357 Warszawa, NIP 1130274995, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia łalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d. s. gospodarki, zwana dalej “Administratorem
 2. Sklep – sklep internetowy, dostępny pod adresem https://zywyferment.pl/sklep
 3. Strona internetowa – serwis, dostępny pod adresem https://zywyferment.pl
 4. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

2. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, w szczególności formularza zamówienia, formularza zapisu na newsletter, formularza kontaktowego, formularza dodawania komentarza.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej na odległość, za pośrednictwem Sklepu internetowego. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę sprzedaży z Administratorem. Dane te będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia oraz realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (np. podatkowo-księgowych), a także na wypadek roszczeń reklamacyjnych, w celu potwierdzenia realizacji naszych obowiązków ustawowych oraz w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 6. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera zawierającego informacje o: nowych wpisach na blogu, ofercie handlowej, nowościach i promocjach. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się i otrzymywać newsletter. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika, którą Użytkownik może wyrazić w formularzu zapisu na newsletter i może ją cofnąć w dowolnym momencie. Dane te będą przetwarzane do czasu zaprzestania wysyłki newslettera lub wcześniejszym wycofaniu zgody przez Użytkownika.
 7. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane za pomocą formularza zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu, odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit.f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz 2 lat od jej zakończenia.
 8. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza dodawania komentarzy, przetwarzane są w celu wyświetlenia komentarza. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł umieścić komentarz. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się za zgodą Użytkownika, który wyraża ją poprzez zamieszczenie komentarza (art..6 ust.1 lit.a RODO). Dane te będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie istniała Strona internetowa lub usunięcia komentarza przez jego autora.
 9. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie księgowej, firmom obsługującym płatności, firmom kurierskim). Wszystkie podmioty, z którymi zawieramy umowę powierzenia danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 10. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 11. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę zgromadzonych i przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń, oraz do kategorii danych osobowych. W szczególności zabezpiecza dane przed: udostępnieniem ich podmiotom nieupoważnionym, zmianą, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem oraz przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  a. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  b. ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  c. ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

3. Prawa użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:
  a. prawo dostępu do danych oraz prawo do poprawienia danych – po zalogowaniu, mają Państwo dostęp do edycji danych na swoim koncie użytkownika w sklepie i na blogu. Mogą Państwo także skontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym: kontakt@zywyferment.pl z prośbą o dostęp i/lub aktualizację;
  b. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  d. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – nie jest to prawo bezwzględne i Administrator może odmówić usunięcia danych, co do przetwarzania których ma podstawę prawną (np. realizacja obowiązków prawno – podatkowych, dochodzenie roszczeń);
  f. prawo do przenoszenia danych;
  g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora – w tym wypadku do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.
 3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie mailem na adres: kontakt@zywyferment.pl, lub listownie na adres: MOVE SMART – Ewa Dąbrowska, ul. Muszlowa 7/27, 01-357 Warszawa.

4. Pliki cookies i dane eksploatacyjne

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika, np. na dysku do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji, zapamiętują produkty dodane do koszyka, zapisują dane potrzebne do logowania na konto Użytkownika, oraz do realizacji zamówienia oraz pozwalają na anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika w celach analityczno-statystycznych.
 3. Cookies podmiotów trzecich – nasza strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej. Na naszych stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Spotify, Google. 
 4. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu, Użytkownik wyraża, za pomocą ustawień przeglądarki, zainstalowanej na swoim urządzeniu.
 5. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www, może to jednak mieć wpływ na korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu.
 6. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, lub z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, na danym urządzeniu.
 7. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 8.  Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 9. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania z serwisu. Celem zastosowania tych technologii jest optymalizacja treści oraz funkcjonalności Strony internetowej. Są to m.in.:
  a. Google Analytics – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej,

b. Google Adwords –  stosowana w celach promocyjnych w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich, 

c.  Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku,

Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

10. Narzędzia społecznościowe. Na naszych stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Spotify, Google. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki na urządzeniu Użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy lub nie są do niego zalogowani. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana. Jeśli natomiast Użytkownik jest zalogowany do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do jego profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności, zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. 

• Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

• Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

• Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl

5. Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

a. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,

b. monitorowania stanu sesji,

c. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej, 

d. realizacji umów zawartych za pomocą Strony internetowej (realizacji zamówień złożonych w Sklepie), 

e. a także w celach statystycznych i marketingowych.

6. Postanowienia końcowe

 1. Na Stronie internetowej, mogą znaleźć się odnośniki do innych stron i serwisów – Administrator zaznacza, by po przejściu na inne strony, się zapoznać  z ustaloną dla nich polityką prywatności – niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego serwisu.
 2. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej i Sklepu. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.
 3. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: kontakt@zywyferment.pl